گنج علوم


وبلاگی پر از مطالب مفید برای تیزهوشان


پرتوهای راهنما در عدسی ها ورسم تصویر
در عدسیها


 

رسم تصویر در عدسی
ها چگونه انجام می شود؟

برای بدست آوردن تصویر در عدسی ها
از پرتوهای راهنما استفاده می شود.

پرتوهای راهنما در عدسی ها

از
بین بی نهایت پرتوی که از جسم به عدسی می رسند، سه عدد از آنها به عنوان پرتو
راهنما انتخاب می شوند که عبارتند از:

1- پرتوی که موازی
محور اصلی به عدسی می تابد و پس از شکست در عدسی خود یا امتداد کانون عدسی می
گذرد.

2- پرتوی که خود یا
امتداد آن از کانون اصلی عدسی می گذرد و پس از شکست در عدسی به موازات محور اصلی
خارج می شود.

3- پرتوی که از مرکز
نوری عدسی می گذرد و بدون شکست خارج می شود.

Eتذکر:
برای بدست آوردن تصویر در عدسی ها فقط رسم دو پرتو راهنما کافی
است. تصویر در محلی که این دو پرتو یا امتداد آنها  همدیگر را قطع می کنند، ایجاد
می شود.

 

در عدسی همگرا چند نوع تصویر تشکیل می
شود؟

عدسی همگرا بر حسب فاصله و محل جسمی که در مقابل آن
قرار دارد، پنج نوع تصویر ایجاد می کند که مشخصات و کاربرد هر یک در شکلهای زیر
مشاهده می شود:

شئ :
خارج از مرکز
تصویر : بین مرکز و ‏کانون
کوچکتر    وارون   
حقیقی
شئ : روی
مرکز
تصویر : روی مرکز
هم اندازه    وارون    حقیقی

شئ :
بین مرکز و ‏کانون
تصویر : خارج از مرکز
بزرگتر    وارون   
حقیقی
شئ : روی
کانون
تصویر : تشکیل نمی شود ( واقع در بینهایت )
شئ : بین عدسی و
‏کانون
تصویر : پشت عدسی
بزرگتر    مستقیم    مجازی
 
 

سوال:

   ١-  توضیح دهید اگر نیمه ی بالایی یا پایینی عدسی
همگرا به وسیله ی کاغذ کدری پوشانده شود آیا تصویر تشکیل می شود؟ چرا؟
   ٢-
روشنایی تصویر نسبت به حالتی که نور به تمام سطح عدسی می تابد چه تفاوتی
دارد؟

پاسخ
الف:

با توجه به شکل زیر
هرگاه نصف عدسی را با کاغذ کدر بپوشانیم تصویر همچنان تشکیل می
شود:

پاسخ
ب:

با پوشاندن نصف عدسی
از روشنایی تصویر کاسته می شود.

 

در عدسی واگرا چند نوع تصویر تشکیل می
شود؟

در عدسی واگرا از جسمی
که در مقابل آن قرار دارد همیشه یک نوع تصویر کوچکتر، مستقیم و مجازی ایجاد می
کند.

شئ : در مقابل عدسی مقعر
تصویر : بین عدسی و ‏کانون ( پشت عدسی
)
کوچکتر    مستقیم    مجازی

 

تذکر:
در رسم پرتوهای نور
در عدسی ها به نکته های زیر توجه کنید:

1- تمام پرتوهای حقیقی
به صورت خط های ممتد رسم می شوند.

2- پرتوهای مجازی و
تصویرهای مجازی به صورت خط های نقطه چین رسم می
شوند.

نویسنده : سروش بدری ; ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٢