گنج علوم


وبلاگی پر از مطالب مفید برای تیزهوشان


سوالات علوم دوم راهنمایی ترم
اول
 

 
 

سوالات علوم دوم راهنمایی ترم اول

 

1 )این متن را بخوانید سپس جدول را کامل کنید

کلر گاز زرد رنگ مایل به سبز است و با هیدروژن ترکیب می شود . بوی زننده
ای دارد (1)

 

خواص فیزیکی کلر

خواص شیمیایی کلر

   

 

2) به معادله نوشتاری زیر توجه کنید و سپس به سوالات
زیر جواب دهید

انرژی + کربن دی اکسید  + آب          اکسیژن +
گلوکوز

 

الف)در این معادله نوشتاری فراورده ها را بنویسید(5/)

ب)انرژی واکنش گر ها بیشتر است یا فراورده ها (25/)

ج) این واکنش یک اکسایش است چرا (25/)

 

3) جدول زیر را  با این کلمات کامل کنید(1)

(تصعید نفتالین- تجزیه آب-زنگ زدن آهن _ انجماد جیوه)

 

فیزیکی گرماده

شیمیایی گرماده

فیزیکی گرما گیر

شیمیایی گرما گیر

       

 

4) قانون پایستگی جرم را بنویسید(5/)

 

5) هر یک از جمله های زیر مربوط به کدام آیینه یا عدسی است(1)

                       مشخصات

نوع آیینه یا عدسی

1ـ کدر است و سطح باز تاب کننده آن گود است  و نور را متمرکز می
کند

 

2ـ ضخامت وسط آن از لبه آن بیشتر است و شفاف است

 

3ـ جسمی کدر است و همیشه اندازه جسم و تصویر با هم برابر است

 

4ـ عینک افراد نزدیک بین از این نوع است

 

 

6- علت خورشید گرفتگی وماه گرفتگی و سایه
.............................نور و علت تشکیل رنگین کمان..................نور
است(5/)

 

 

7- زاویه بین پرتوی تابش و سطح آیینه 24 درجه است زاویه بین پرتوی تابش
و بازتابش را حساب کنید(5/)

 

 

8- علت شکست نور در محیط های شفاف مختلف چیست(5/)

 

 

9) جدول زیر را کامل کنید(5/)

 

انواع موج

فرکانس

صوت

 
 

کمتر از 20 هرتز

10)یک تفاوت امواج مکانیکی و الکترو مغناطیسی  را بنویسید(5/)

 

 

 

11) با رسم یک شکل ساده طول موج را نشان دهید(5/)

 

 

12) از بین امواج ( فرابنفش –گاما – رادار)

کدام کمترین طول موج را دارد(                 )   کدام کمترین فرکانس
را دارد(                ) (5/)

 

13) گرمای نهان انجماد را تعریف کنید(5/)

 

14) با  توجه به نمودار میزان رسانایی ( چوب ـ  اکسیژن  ـ مس ـ آب) را
در جای مناسب قرار دهید(1)

 

   الف)
----------------                                                                               

   ب------------------(

   ج--------------------

   د--------------------(

                                                                                

 
                                                                                              د      
ج   ب    الف  

 

15) 3 شرط تشکیل جریان همرفت را بنویسید(75/)

1 -

2 -

3 -

 

16)وظیفه قسمت یخ سلز یخچال چیست (5/)

 

17)شخصی از ارتفاع 6 متری بالا می رود و 3000 ژول انرژی مصرف می کند وزن
این شخص چقدر است(75/)

(با فرمول .و راه حل)

 

 

18)جسمی به جرم 800 گرم حجمی برابر 400 سانتی متر مکعب دارد چگالی آن
چقدر است( با راه حل) (5/)

 

 

19)موشک ها در مسافرت های فضایی و خارج از جو زمین مورد استفاده قرار 
می گیرد چرا(5/)

 

 

20)جنس هسته زمین از چه عناصری است(5/)

 

21) ماگما را تعریف کنید(5/)

 

22)آیا مروارید کانی است دلیل بیاورید(5/)

 

23) منظور از سختی یک کانی چیست(5/)

 

24) تفاوت اصلی سنگ های آذرین بیرونی و درونی چیست(5/)

نویسنده : سروش بدری ; ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٩